Our Teachers

Kevin Charland

Kevin Charland - Kungfu

Amy Chen

Amy Chen - gmail photo

Wen Ci

Wen Ci

Andy Wang

Andy Wang - Wushu

Shiyu Reynolds

Shiyu

 

Daniel Tang

IMG_20140809_100911

 

Rongbing Zhang